Kariera w Stella Pack S.A.

Kapitałem Stella Pack S.A. są ludzie. Poszukujemy pracowników, którzy dzięki zaangażowaniu, otwartości oraz kreatywności przyczynią się do bardzo dobrych wyników i szybkiego rozwoju naszej firmy.

Proces rekrutacji w Stella Pack S.A. obejmuje dwa główne kroki:


Krok 1: Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych

Wybór kandydatów zaczynamy od zapoznania się z nadesłanymi dokumentami. Oceniamy zgodność umiejętności i kwalifikacji kandydata z oczekiwaniami przedstawionymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym i kontaktujemy się w celu doprecyzowania interesujących nas faktów.


Krok 2: Rozmowa kwalifikacyjna
Na rozmowy rekrutacyjne zapraszamy wybrane osoby, których wiedza, doświadczenie i umiejętności są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Rozmowy rekrutacyjne przeprowadzane są przez osobę z Działu HR oraz bezpośredniego przełożonego. Podczas rozmowy zapoznajemy się z kandydatem, jego umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem, znajomością języków obcych (jeśli dane stanowisko tego wymaga), zainteresowaniami. Jednocześnie, kandydat uzyskuje dodatkowe informacje o firmie oraz stanowisku, na które aplikuje. Standardowo odbywają się dwie takie rozmowy. Po odbyciu spotkań powiadamiamy każdego kandydata o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej, a wybrane osoby zapraszamy do podjęcia współpracy z nami.


Aktualnie poszukujemy:

Główny Księgowy/ Główna Księgowa

Laborant – Kontroler Jakości Wyrobów Przemysłowych

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

https://www.pracuj.pl/praca/laborant-kontroler-jakosci-wyrobow-przemyslowych-poniatowa,oferta,5999688