Dane adresowe

Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Krańcowa 67,
21-100 Lubartów

Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000225606. Kapitał zakładowy Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., został w całości wpłacony, wynosi 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). NIP 714-17-12-077.

Sekretariat

Tel. (81) 852 67 00
Fax. (81) 852 67 05
e-mail: stella@stella.com.pl

Dział Zaopatrzenia

e-mail: zaopatrzenie@stella.com.pl

Dział Obsługi Klienta

e-mail: dok@stella.com.pl

Dział Marketingu

e-mail: marketing@stella.com.pl

Dział Kontroli Jakości

e-mail: jakosc@stella.com.pl

Dział Transportu

e-mail: transport@stella.com.pl

Dział IT

e-mail: it@stella.com.pl

Dział ZZL

e-mail: rekrutacja@stella.com.pl

Dział Księgowości

e-mail: ksiegowosc@stella.com.pl