Dane adresowe

Stella Pack S.A.
ul. Krańcowa 67,
21-100 Lubartów

Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000689135, sąd przechowujący akta rejestrowe spółki Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy został w całości wpłacony i wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), NIP 714-17-12-077.

Sekretariat

Tel. (81) 852 67 00
Fax. (81) 852 67 75
e-mail: stella@stella.com.pl

Dział Zaopatrzenia

e-mail: zaopatrzenie@stella.com.pl

Dział Obsługi Klienta

e-mail: dok@stella.com.pl

Dział Marketingu

e-mail: marketing@stella.com.pl

Dział Kontroli Jakości

e-mail: jakosc@stella.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@stella.com.pl

 

Stella Pack oddział w Warszawie

ul. Sokołowska 10,
05-090 Raszyn Puchały, Budynek B,
Tel. 695-620-169
Tel. 695-620-239
e-mail: dariusz.pietrucha@stella.com.pl

Dział Transportu

e-mail: transport@stella.com.pl

Dział IT

e-mail: it@stella.com.pl

Dział ZZL

e-mail: rekrutacja@stella.com.pl

Dział Księgowości

e-mail: ksiegowosc@stella.com.pl

Dział Eksportu

e-mail: export@stella.com.pl

 

Stella Pack oddział we Wrześni

ul. Budowlana 3,
62-300 Psary Małe,
Tel. 695-620-232
Tel. 667-660-837
e-mail: magdalena.ordan@stella.com.pl