Pion Marek Prywatnych

Mariusz Bieniek

Dyrektor Działu
Zarządzania Produktami i Marek Prywatnych

Tel. +48 81 852 67 00
Fax: +48 81 852 67 05
e-mail: mariusz.bieniek@stella.com.pl